start uppgifter kod uppgifter DW css html bilder färg & text länkar kursinfo kontakt
intro fiskar PORTFOLIO PF uppgift 1 PF uppgift 2 PF uppgift 3 PF uppgift 4 PF uppgift 5 PF uppgift 6 PF uppgift 7

En indexsida till din portfolio

Din portfoliosajt bör ha lite information om vad sajten innehåller på förstasidan. En besökare ska kunna se ganska direkt vad det är för sajt han/hon har landat på.

Arbetsgång

  1. Formge din layout
    Se nedan vad din layout ska innehålla. Börja gärna skissa med penna och papper och gör sen en utförlig skiss i Photoshop. Visa skissen innan du börjar jobba i Dreamweaver.
  2. Bygg upp indexsidan i Dreamweaver.
  3. När du är nöjd, spara din indexsida som en mall i Dreamweaver och använd den sedan för alla sidorna i Portfoliosajten. (Beskrivning för hur man gör mallar finns på Webbdesignskolan.)

Din layout ska innehålla:

Innan du börjar med layouten, läs igenom layoutreglerna! När du sedan funderar över vilken layout du ska ha måste du ta hänsyn till följande:

Detta ska finnas i din CSS-kod

Förutom sidans layout i form av olika div:ar, ska du ha med följande i din kod:

Du får såklart lägga till annat du vill ha med i din design, men dessa saker ska finnas med. Givetvis ska färgerna på ovanstående ingå i ditt färgschema för sajten. Allt ska hänga ihop.

Html-koden

I det här arbetet ska du arbeta mer professionellt med koden för sidan. Din html-kod ska INTE innehålla någon ”utseendekod”, dvs angivelser om typsnitt, färger, marginaler, kantlinjer, osv. Html-koden är enligt webstandarden till för innehållet på en webbsida, inte för utseendet. All formgivning av utseendet ska finnas i CSS-koden.